Informatieavond voor de buurtbewoners en geïnteresseerden 25-03-2014

Informatieavond voor de buurtbewoners en geïnteresseerden 25-03-2014

De uitwerking van de bouwplannen aan de Thornerbeek 13 is momenteel in het stadium beland van de ruimtelijke procedures. Reden dus om de directe omwonenden en overige belangstellenden nadere informatie te verstrekken.

Daarom komt er een informatieavond voor de buurt.

Voor het realiseren van het wooninitiatief is een wijziging van het bestemmingsplan vereist en om daarbij ook zorgvuldig te werk te gaan zullen de initiatiefnemers (Van der Weegen, TBV en Zevenhoek) op 25 maart hiervoor een informatieavond houden in het IBIS-hotel aan de Hub. Van Doorneweg 105. De avond begint om 20.00 uur en zal worden geleid door dhr. Marco Wilke als onafhankelijk voorzitter.

Heeft u belangstelling?? Wees welkom en kom dan naar deze avond die in principe toegankelijk is voor iedereen.

De directe omwonenden van de Thornerbeek, Ottergraaf en Toverse beek zijn per brief op de hoogte gebracht van deze avond. Er is een afschrift van de brief gestuurd naar de wijkraad.

(onder deze brief is een linkje opgenomen waarmee je de brief opent)

Akkoord voor Zevenhoek 31-10-2014

Komende week wordt spannend voor De Zevenhoek. Op vrijdag 31 oktober vergadert de commissie vestigingsklimaat van de gemeente over het voorstel van het college om het bestemmingsplan te wijzigen. Daarmee wordt de bouw mogelijk en een stap dichterbij.

Het college wil voordat deze wijziging doorgaat eerst het advies van de commissie horen. Voor dat deze commissie een uitspraak doet vergadert ze over het voorstel. Daarbij is er ook gelegenheid voor insprekers om hun zegje te doen. Vanuit de Zevenhoek zijn wij die dag dan ook paraat en zullen het woord voeren.

Zoals je ook uit de krant hebt kunnen lezen hebben een aantal omwonenden grote bezwaren tegen ons wooninitiatief en hebben al gezegd er alles aan te willen doen om ons plan tegen te houden. Dat zou heel jammer zijn  te meer omdat men nog nooit met ons aan tafel heeft willen komen. Gelukkig is er ook een tegengeluid en heeft een wijkbewoner een ingezonden brief in de krant geplaatst.

Als alles goed gaat stelt maandag 3 november de gemeenteraad het plan vast. [evp_embed_video url=”http://zevenhoektilburg.nl/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/DVD_Title_01.mp4″]

TILBURG – De weg is vrij voor woongroep de Zevenhoek in de Blaak. Onder grote belangstelling van de toekomstige bewoners en hun ouders, stemde de raadscommissie Vestigingsklimaat er vrijdag unaniem mee in.

Lees verder..