Algemene informatie

De Zevenhoek  en de ‘Club van 100’.

Doel.

Voorzien in vervanging en onderhoud van de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes van de Zevenhoek, alsook het organiseren van gezamenlijke activiteiten voor de bewoners gericht op ontspanning.

Aanleiding.

Tijdens het opzetten van de Zevenhoek bleek al snel dat de aanschaf en het onderhoud van de inrichting van de algemene ruimtes en het organiseren van gezamenlijke activiteiten een behoorlijke aanslag zal zijn op de krappe portemonnee van onze kinderen; de bewoners.

In 2016 hebben we uit eigen middelen en door ruime sponsoring kunnen voorzien in de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes en het ‘low-budget’ organiseren van activitetien.

Hoe kunnen we deze toch twee heel belangrijke zaken ook in de toekomst borgen?

De oprichting van de ‘Club van 100’.

Deze club bestaat uit 100 donateurs die jaarlijks een bedrag schenken dat gebruikt kan worden ter realisatie van de twee voornoemde doelen.

Wat vragen wij aan de leden van de ‘Club van 100’?

Een jaarlijks te schenken bedrag met een keuze uit:

  1. Gouden lid: € 300,00
  2. Zilveren lid: € 200,00
  3. Bronzen lid: € 100,00

Wat biedt de ‘Club van 100’?

Extra woon- en leefgenot voor de bewoners, door de extra financiële ruimte in de toch krappe vrij te besteden bedragen van de bewoners, na betaling van de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud (Huur, eten, kleding, verzekeringen, etc.).

Wat bieden wij de ‘Club van 100’?

Halfjaarlijks een nieuwflits over de Zevenhoek.

Jaarlijkse verantwoording van ontvangen en bestede gelden.

Jaarlijks een leuke activiteit voor de leden van de ‘Club van 100’.

De ‘Club van 100’ en de belasting.

De Zevenhoek is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften kunnen voor de belasting daarom volledig worden afgetrokken als hier een contract voor is gedurende minimaal 5 jaar. Zie elders op de website, onder de kop ‘Club van 100’.

Lidmaatschap voor een periode van korter dan 5 jaar, kan natuurlijk ook maar daarvoor gelden dan wel andere, minder fiscaalvriendelijke regels.

De ‘Club van 100’, hoe kan ik lid worden?

Dit kan simpel door, op onze site http://zevenhoektilburg.nl/ onder de kop ‘Club van 100’, het aanmeldformulier in te vullen en deze op te sturen naar info@zevenhoektilburg.nl.

Vergeet niet, als u zich hebt aangemeld, ook de ‘overeenkomst periodieke gift in geld’ in te vullen en deze op te sturen naar stichting de Zevenhoek, in geval u kiest voor fiscaal vriendelijk schenken.