Onze partners

Voor het daadwerkelijk realiseren van de woonvoorziening wordt een samenwerking aan gegaan in de vorm van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) waarbij de stichting, de bouwer en de corporatie nauw samenwerken.

Op 9 november 2012 hebben deze partners een intentieovereenkomst getekend waarmee het project toen officieel van start is gegaan.

9-11-2012

Bij het daadwerkelijk realiseren van dit CPO initiatief zijn inmiddels alle ruimtelijke procedures en vergunningen afgerond. Vol trots kunnen we melden dat op 12 oktober 2015 de bouw daadwerkelijk van start is gegaan. (zie elders op deze website onder tab ‘De Bouw’.

Gemeente Tilburg logo Van der Weegen logoNaamloos Aarts&Co
TBV Wonen logo bg-logobouwmensentilburg bouwmenseneindhovenLogo kleur juli 2015 (Bas) logo3_srcset-large

boink   L_Levens_staand

NXP_fc   forbo_flooring_logo