Job fietst voor De Zevenhoek november 2013

De broer van Sanne Hendrickx gaat vanaf 21 november in Argentinië een fietstocht afleggen van 2.700 km en wil hiermee sponsorgeld ophalen voor De Zevenhoek.
Na zijn stage die hij voor zijn studie heeft afgerond blijft hij nog een poosje in Argentinië.
Hij gaat fietsen van San Carlos de Bariloche helemaal tot de zuidelijkste stad ter wereld Ushuaia.

Sponsoring kan met een bedrag per km, per 100 km of voor het halen van de eindstreep.

Stort uw bedrag op NL95RABO0114165017 van Stichting de Zevenhoek te Tilburg o.v.v. ‘Job fietst voor de Zevenhoek’

Job is straks real time te volgen op een tweetal links. (link 1 volgt hem via een GPS en link 2 via een persoonlijke website)

Link 1: http://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=0junHDn3HA58x6Ky2UAxpIKCK7fNhs2d3

Link 2: http://www.findmespot.com/spotadventures/index.php/view_adventure?tripid=326892

Job licht in een persoonlijke brief dit bijzonder sympathieke initiatief toe. De brief is te lezen via de link:

http://zevenhoektilburg.nl/jobs%20fietstocht.pdf