Wooninitiatief De Zevenhoek opent haar deuren

9 juni officiële opening

Op vrijdag 9 juni 2016 is het dan zover en zal ons wooninitiatief worden geopend door wethouder Berend de Vries samen met dhr. Rob Vinke, directeur van TBV wonen. Daarbij zullen zij geassisteerd worden door Karin Bruers die dit graag voor ons wil doen. Voor deze feestelijke bijeenkomst zijn alle betrokkenen, sponsoren/partners die ons de afgelopen jaren zo fantastisch geholpen hebben uitgenodigd om dit met de bewoners en hun ouders te vieren.  ’s Avonds is er een groot feest voor de bewoners, familie en vrienden.

11 juni open dag

Zondag 11 juni is vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur iedereen uit de hele wijk welkom een kijkje te komen nemen aan de Thornerbeek 13. De open dag is bedoeld voor eenieder die wil komen kijken.
Er is een feesttent op het binnenterrein voor een gastvrije ontvangst die muzikaal zal worden opgeluisterd door de Fanfaretten. Ook zullen er rondleidingen worden gegeven. Kom vooral te voet of met de fiets!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is DSC04097-eerste-steen-1024x685.jpgDe bouw van De Zevenhoek was mogelijk door het bestaande woonhuis aan de Thornerbeek 13 te verbouwen en uit te breiden. TBV wonen heeft hiervoor zijn nek uitgestoken en  verhuurt het gebouw aan Stichting De Zevenhoek. De bewoners huren van de Stichting De Zevenhoek.  Nu de bewoners allen gesetteld zijn en de tuin in grote lijnen gereed is openen we de deuren om eenieder welkom te heten.

 
 
 
 
 

Gift Dr. C.J. Vaillantfonds voor onze inrichting

Op 29 maart ontving Stichting De Zevenhoek het zeer verheugende bericht dat ten behoeve van de inrichting van onze algemene ruimten een bedrag zal worden geschonken van maar liefst € 10.000

Wij zijn buitengewoon blij met de toekenning hiervan en zullen het bedrag besteden in een verdere uitbreiding en doorontwikkeling van onze domotica ten behoeve van de woonvoorziening. Daarbij kan gedacht worden aan het verder benutten van de mogelijkheden van een smart board maar ook maatregelen ten behoeve van communicatie en beveiliging vanuit de algemene ruimten naar de afzonderlijke appartementen.

Het bestuur van de Zevenhoek heeft inmiddels een per brief haar bijzondere dank uitgesproken voor dit geweldige gebaar voor ons ouderinitiatief. Ook vanuit deze site Dr. C.J. Vaillantfonds reuze bedankt ook namens alle bewoners van de zevenhoek!!