Gift Dr. C.J. Vaillantfonds voor onze inrichting

Op 29 maart ontving Stichting De Zevenhoek het zeer verheugende bericht dat ten behoeve van de inrichting van onze algemene ruimten een bedrag zal worden geschonken van maar liefst € 10.000

Wij zijn buitengewoon blij met de toekenning hiervan en zullen het bedrag besteden in een verdere uitbreiding en doorontwikkeling van onze domotica ten behoeve van de woonvoorziening. Daarbij kan gedacht worden aan het verder benutten van de mogelijkheden van een smart board maar ook maatregelen ten behoeve van communicatie en beveiliging vanuit de algemene ruimten naar de afzonderlijke appartementen.

Het bestuur van de Zevenhoek heeft inmiddels een per brief haar bijzondere dank uitgesproken voor dit geweldige gebaar voor ons ouderinitiatief. Ook vanuit deze site Dr. C.J. Vaillantfonds reuze bedankt ook namens alle bewoners van de zevenhoek!!