Lustrumdag 2021

Op 18 september jl. is het eerste lustrum van de Zevenhoek gevierd. Vanaf 14:00 waren wij met z’n allen welkom en werd iedereen feestelijk ontvangen met een glaasje champagne. Het weer was perfect en de stemming zat er dan ook al snel in. Vervolgens zijn de bewoners in kleine groepjes spellen gaan spelen; van jeu de boules tot aan sjoelen. Ondertussen hebben we genoten van de disco en de diverse optredens die er plaats vonden. Deze intensieve middag zorgde natuurlijk voor flink wat honger.   Daarom werd er een BBQ gehouden, ook dit stemde iedereen zeer tevreden. Tijdens al deze activiteiten moest er natuurlijk ook nog een mooi canvas beschilderd worden ter ere van het 5 jarige bestaan. Meningen hebben daar hun best voor gedaan wat tot een prachtig resultaat heeft geleid.

Kortom was het een feestelijke en zeer geslaagde lustrumdag!

Kennismaking alle 16 toekomstige bewoners van de Zevenhoek

Voor alle 7-hoekers was er voor hen en hun ouders een bijeenkomst bij de Gasterij De Commanderie te Riel in de gezellige blokhut.

Onder het genot van een hapje en een drankje heeft eenieder kennis kunnen maken met elkaar. De groep was voor het eerst compleet en natuurlijk is er een foto gemaakt van dit bijzondere moment!

De sfeer was erg ontspannen en het werd een gezellige avond voor ieder.

Vanaf nu trekken we samen op om ons wooninitiatief te realiseren.