Bewonersprofiel

Bewonersprofiel toekomstige kandidaten De Zevenhoek

De bewoners van De Zevenhoek passen qua niveau bij elkaar, er zal worden gestreefd naar een evenredige verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke bewoners. De bewoners hebben allen een beperking waardoor ondersteuning nodig is bij zelfstandig wonen. De mate van lichamelijke en verstandelijke beperking mag het wonen niet in de weg staan. Een lichte lichamelijke beperking is geen belemmering om deel uit te maken van het project De Zevenhoek als de persoon aansluit bij de sfeer en het karakter van de groep. Voor de kandidaat bewoner bestaat een intake procedure waarbij wordt beoordeeld of zij voldoen aan het bewonersprofiel.

Van de bewoner wordt het volgende verwacht:

 • De bewoner onderschrijft de visie van De Zevenhoek.
 • Het inkomen van de bewoner (Wajong of inkomen uit arbeid) wordt gebruikt om huur/ ziektekostenverzekering/ belasting, huishoudelijke en persoonlijke kosten van te betalen.
 • De bewoner beschikt over een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) vanaf 3
 • Bij instroom (d.w.z. het moment van fysiek huren) is de bewoner niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 30 jaar. De kandidaat heeft een leeftijd passend in de groep.
 • De bewoner heeft geen gedragsproblemen die overlast kunnen veroorzaken voor de medebewoners waarbij de sociale veiligheid in het gedrang komt. Kandidaten met een verslavingsproblematiek worden niet toegelaten.
 • De kandidaat wordt getoetst op basis van de profielschets, de taksatieschaal wonen en een gesprek met de ouders en een extern adviseur.
 • Er is respect voor ieders levensovertuiging/religie
 • De bewoner is in staat te communiceren, op welke wijze dan ook, in de Nederlandse taal.
 • De bewoner heeft een wettelijk vertegenwoordiger waardoor juridische aansprakelijkheid duidelijk is.
 • De kandidaat gaat akkoord met de zorgaanbieder die gekozen gaat worden.
 • De kandidaat gaat akkoord met de zorg- en dienstverleningsovereenkomst die gemaakt gaat worden.
 • Een individueel begeleidingsplan dat gemaakt wordt, dient als leidraad voor de begeleiding en ondersteuning van de bewoner.
Aanmelding en wachtlijst
Geïnteresseerden die voldoen aan het profiel kunnen in aanmerking komen voor plaatsing op de wachtlijst.
Maak hiervoor gebruik van het contactformulier op deze site waarna contact zal worden opgenomen.