Zorgvisie

In deze zorgvisie willen wij -als ouders van toekomstige bewoners van het woonproject- onze wensen en verwachtingen beschrijven in de vorm van de volgende zorgvisie.

HOOFDSTUK 1 VISIE OP ZORG

In dit hoofdstuk beschrijven wij de fundamenten waarop het project is gebaseerd vanuit onze mensvisie gericht op mensen met een verstandelijke beperking en vanuit het begeleidingsklimaat dat wij voor onze kinderen willen creëren. Daarmee zetten we de basis neer voor de verdere vormgeving en uitvoering van dit project.

Lees meer..

HOOFDSTUK 2 WONEN

In dit hoofdstuk zullen wij een algemene beschrijving geven van het huis en het thuis dat wij voor onze kinderen wensen. Deze beschrijving zal de basis vormen binnen onze wooneisen. Wij besteden daarbij aandacht aan de sfeer en inrichting, de groepsgrootte en de samenstelling, en de wijze waarop wij met de huisregels- binnen de gezamenlijk gevoerde huishouding- om willen gaan.

Lees meer..

HOOFDSTUK 3 DAG- EN VRIJETIJDSBESTEDING

In dit hoofdstuk willen wij nader ingaan op de rol van arbeid en vrijetijdsbesteding. Hoewel het vinden van een passende werkkring niet binnen het project valt, willen we toch graag iets zeggen over de rol van deze twee gebieden in het leven van onze kinderen

Lees meer..

HOOFDSTUK 4 POSITIE EN ROLLEN

In dit laatste hoofdstuk beschrijven wij hoe wij de posities en rollen van de verschillende deelnemers in het project zien. Daarbij besteden we achtereenvolgens aandacht aan de positie van de toekomstige bewoners, onze eigen rol als ouders, de positie van de begeleiders en tot slot de positie van de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers ten opzichte van de financiering en inkoop van zorg.

Lees meer..

Klik hier om de volledige zorgvisie te downloaden (pdf).