050 Indicatiebesluit zorg voor onbepaalde tijd, voor al onze kinderen!

Goed nieuws!!!

Met een brief van 16 december 2015 heeft het CIZ ons gemeld dat de geldigheidsduur van alle indicatiebesluiten(ZZP VG03 en hoger) van onze bewoners is aangepast van bepaalde naar onbepaalde tijd. Dit betekent dat de PGB’s van alle bewoners zijn gewaarborgd voor onbepaalde tijd, hetgeen van groot belang is voor het inregelen van de zorg tot in lengte van jaren!

Bepalend voor de aanpassing van de geldigheidsduur van de indicatiebesluiten naar onbepaalde tijd is de indicatie die men had op 31 december 2014.