03 Groen licht Raad van State. De vlag kan uit!

Op woensdag 3 juni 2015 heeft de Raad van State in de bodemprocedure alle bezwaren, tegen de bestemmingsplanwijziging op het perceel van Thornerbeek 13 in De Blaak in Tilburg, ongegrond verklaard. Dit betekent dat de weg nu definitief vrij is om de woonvoorziening met 16 appartementen te gaan bouwen! Dit is fantastisch nieuws!!!! In het bijzonder voor de 16 toekomstige bewoners, die stilaan ongeduldig en ietwat onzeker begonnen te worden. De toekomstige bewoners, allen met een licht verstandelijke beperking, zijn vast van plan er samen iets heel moois van te gaan maken. Zij willen niets anders dan, met 24-uurszorg, als gewone burgers in een mooie wijk wonen en voor zover hun beperking dat toe laat, volledig participeren in de wijk. De Blaak is een prachtige wijk, waar het goed wonen is, voor iedereen. Dat was, is en blijft zo, ook na de komst van 16 jonge, vrolijke bewoners aan de Thornerbeek 13!

Een bijzondere mijlpaal voor de Zevenhoek, de kurk kan van de fles, de vlag kan uit!!!!!!