BBQ de Zevenhoek, het was er een met een extra feestelijk tintje!

Op zaterdagavond 13 juni hadden we een BBQ in de tuin bij De Villa in Alphen. Het was deze keer een extra feestelijke BBQ, omdat  de Raad van State ruim een week geleden de bestemmingsplanwijziging definitief had goedgekeurd. De avond begon dan ook met een vrolijke toespraak van onze voorzitter Wim Groels. Hij sprak de verwachting uit dat men na de vakantie waarschijnlijk al kan beginnen met de bouw van ons wooninitiatief aan de Thornerbeek 13 in Tilburg. Dat zou betekenen dat over ongeveer één jaar het wooninitiatief opgeleverd wordt en onze meiden en jongens in hun eigen appartement kunnen gaan wonen. Spannend …………. Een druk jaar wacht ons, waarin na vele jaren van onzichtbaar werk door met name de kerngroep, zichtbaar zal worden waarvoor het vele werk is verricht. De mooie tekeningen en plannen worden werkelijkheid!!! Alle reden om daarop een toast uit te brengen met elkaar en dat hebben we dan ook gedaan. Na het min of meer officiële gedeelte van deze avond wachtte ons een heerlijke BBQ en hebben we onder het genot van een drankje heerlijk gegeten en vooral veel met elkaar gekletst over al het mooie dat ons te wachten staat. Het zal een jaar zijn waarin we nog veel met elkaar te regelen hebben, maar de energie straalt van ieders gezicht als we er met elkaar over praten. Het belooft een druk en spannend, maar bovenal mooi jaar te worden voor stichting de Zevenhoek! We hebben er zin in!!!

Rest ons een woord van dank aan Gerard, Lian en Pierre, die de BBQ georganiseerd hebben. Het was een fantastische avond!

De activiteitencommissie.