Wooninitiatief De Zevenhoek opent haar deuren

9 juni officiële opening

Op vrijdag 9 juni is het dan zover en zal ons wooninitiatief worden geopend door wethouder Berend de Vries samen met dhr. Rob Vinke, directeur van TBV wonen. Daarbij zullen zij geassisteerd worden door Karin Bruers die dit graag voor ons wil doen. Voor deze feestelijke bijeenkomst zijn alle betrokkenen, sponsoren/partners die ons de afgelopen jaren zo fantastisch geholpen hebben uitgenodigd om dit met de bewoners en hun ouders te vieren.  ’s Avonds is er een groot feest voor de bewoners, familie en vrienden.

11 juni open dag

Zondag 11 juni is vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur iedereen uit de hele wijk welkom een kijkje te komen nemen aan de Thornerbeek 13. De open dag is bedoeld voor eenieder die wil komen kijken.
Er is een feesttent op het binnenterrein voor een gastvrije ontvangst die muzikaal zal worden opgeluisterd door de Fanfaretten. Ook zullen er rondleidingen worden gegeven. Kom vooral te voet of met de fiets!

 
 
 
 
 
 
 
 

De bouw van De Zevenhoek was mogelijk door het bestaande woonhuis aan de Thornerbeek 13 te verbouwen en uit te breiden. TBV wonen heeft hiervoor zijn nek uitgestoken en  verhuurt het gebouw aan Stichting De Zevenhoek. De bewoners huren van de Stichting De Zevenhoek.  Nu de bewoners allen gesetteld zijn en de tuin in grote lijnen gereed is openen we de deuren om eenieder welkom te heten.

Gift Dr. C.J. Vaillantfonds voor onze inrichting

Op 29 maart ontving Stichting De Zevenhoek het zeer verheugende bericht dat ten behoeve van de inrichting van onze algemene ruimten een bedrag zal worden geschonken van maar liefst € 10.000

Wij zijn buitengewoon blij met de toekenning hiervan en zullen het bedrag besteden in een verdere uitbreiding en doorontwikkeling van onze domotica ten behoeve van de woonvoorziening. Daarbij kan gedacht worden aan het verder benutten van de mogelijkheden van een smart board maar ook maatregelen ten behoeve van communicatie en beveiliging vanuit de algemene ruimten naar de afzonderlijke appartementen.

Het bestuur van de Zevenhoek heeft inmiddels een per brief haar bijzondere dank uitgesproken voor dit geweldige gebaar voor ons ouderinitiatief. Ook vanuit deze site Dr. C.J. Vaillantfonds reuze bedankt ook namens alle bewoners van de zevenhoek!!

Kennismaking alle 16 toekomstige bewoners van de Zevenhoek

Voor alle 7-hoekers was er voor hen en hun ouders een bijeenkomst bij de Gasterij De Commanderie te Riel in de gezellige blokhut.

Onder het genot van een hapje en een drankje heeft eenieder kennis kunnen maken met elkaar. De groep was voor het eerst compleet en natuurlijk is er een foto gemaakt van dit bijzondere moment!

De sfeer was erg ontspannen en het werd een gezellige avond voor ieder.

Vanaf nu trekken we samen op om ons wooninitiatief te realiseren.

Welkom!

‘De Zevenhoek’
Normaal en toch bijzonder…

De Stichting De  Zevenhoek heeft als doel: het in samenwerking met professionele instanties ontwikkelen, laten bouwen en in stand houden van een kleinschalige woonvorm voor een groep jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.     Het streven is om voor en met deze mensen een woonvorm te creëren waarbij individuele zelfstandigheid, onderlinge betrokkenheid en maatschappelijke integratie belangrijke uitgangspunten zijn.

De stichting De Zevenhoek is opgericht door ouders van de toekomstige bewoners met de uitgesproken wens om zelf vorm te kunnen geven aan de leefomgeving van hun kinderen. Een huis waarvan de continuïteit gewaarborgd is ook als de ouders van de kinderen er niet meer zijn.

Lees verder