Welkom!

‘De Zevenhoek’
Normaal en toch bijzonder…

De Stichting De  Zevenhoek heeft als doel: het in samenwerking met professionele instanties ontwikkelen, laten bouwen en in stand houden van een kleinschalige woonvorm voor een groep jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.     Het streven is om voor en met deze mensen een woonvorm te creëren waarbij individuele zelfstandigheid, onderlinge betrokkenheid en maatschappelijke integratie belangrijke uitgangspunten zijn.

De stichting De Zevenhoek is opgericht door ouders van de toekomstige bewoners met de uitgesproken wens om zelf vorm te kunnen geven aan de leefomgeving van hun kinderen. Een huis waarvan de continuïteit gewaarborgd is ook als de ouders van de kinderen er niet meer zijn.

‘Wie zijn wij’

Wij zijn een groep ouders (vnl. uit de wijk De Blaak, gemeente Tilburg) die zich heeft verenigd in stichting De Zevenhoek. Deze stichting werd in maart 2010 opgericht. Wij werken van hieruit aan een concreet initiatief om in de wijk De Blaak een woonvoorziening voor onze kinderen te realiseren, bestaande uit individuele appartementen in combinatie met gemeenschappelijke woonruimten. Er zal straks ruimte zijn voor in totaal 16 bewoners met een verstandelijke beperking. Op deze website willen wij -als ouders van toekomstige bewoners van het woonproject- onze wensen en verwachtingen beschrijven in de vorm van een zorgvisie.

De naam De Zevenhoek is ontstaan uit:

  • de zeven kinderen die samen de eerste doelgroep vormden voor dit wooninitiatief
  • de zeven kleuren van de regenboog, waaruit alle andere kleuren zijn samengesteld. Deze staan symbool voor de veelkleurigheid en veelzijdigheid van de kinderen van De Zevenhoek.
  • het priemgetal zeven dat voor ons symboliseert dat onze kinderen uniek zijn.
  • de zevenhoek die het begin van een cirkel vormt.

Stichting de Zevenhoek