Wooninitiatief De Zevenhoek opent haar deuren

9 juni officiële opening

Op vrijdag 9 juni is het dan zover en zal ons wooninitiatief worden geopend door wethouder Berend de Vries samen met dhr. Rob Vinke, directeur van TBV wonen. Daarbij zullen zij geassisteerd worden door Karin Bruers die dit graag voor ons wil doen. Voor deze feestelijke bijeenkomst zijn alle betrokkenen, sponsoren/partners die ons de afgelopen jaren zo fantastisch geholpen hebben uitgenodigd om dit met de bewoners en hun ouders te vieren.  ’s Avonds is er een groot feest voor de bewoners, familie en vrienden.

11 juni open dag

Zondag 11 juni is vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur iedereen uit de hele wijk welkom een kijkje te komen nemen aan de Thornerbeek 13. De open dag is bedoeld voor eenieder die wil komen kijken.
Er is een feesttent op het binnenterrein voor een gastvrije ontvangst die muzikaal zal worden opgeluisterd door de Fanfaretten. Ook zullen er rondleidingen worden gegeven. Kom vooral te voet of met de fiets!

 
 
 
 
 
 
 
 

De bouw van De Zevenhoek was mogelijk door het bestaande woonhuis aan de Thornerbeek 13 te verbouwen en uit te breiden. TBV wonen heeft hiervoor zijn nek uitgestoken en  verhuurt het gebouw aan Stichting De Zevenhoek. De bewoners huren van de Stichting De Zevenhoek.  Nu de bewoners allen gesetteld zijn en de tuin in grote lijnen gereed is openen we de deuren om eenieder welkom te heten.