Kom ons Zevenhoek team aanvullen als oproep collega

Uitgelicht

Normaal en toch bijzonder………
Voor ons ouder- wooninitiatief met unieke mooie mensen op een prachtige locatie zoeken we op korte termijn: enthousiaste, bewogen en passievolle begeleider die als inval collega (waaronder een deel vervanging wegens zwangerschap van onze collega’s) aan het werk willen gaan.

Situatieschets:
In de Zevenhoek wonen 16 jong volwassenen met een verstandelijke beperking die elkaar kennen en/of bevriend zijn vanuit schoolsituatie, werk, hobby en/of sport. Kenmerkend voor de Zevenhoek is het bieden van kwalitatieve zorg door het werken met korte lijnen. De opgestelde zorgvisie die zorgvuldig is ontwikkeld door de ouders, is steeds de inspiratie, “de bedoeling”, van het werk.

Bewoners- en ouderparticipatie hebben een belangrijke plaats binnen ons initiatief: Er is een verwantenraad waarin 16 ouders van de 16 bewoners deelnemen. Voorts is er een bewonersraad waarin bewoners die dat willen deelnemen. Ouders zijn betrokken in commissies die beide managers kunnen ondersteunen bij de uitvoering van hun taken.

Wij vragen:
Een enthousiaste collega die zijn bijdrage gaat leveren aan een thuis dat past bij de bewoners en hun netwerk.
Een goede samenwerking en aanvulling op elkaars werk is essentieel om succesvol te zijn.
We verwachten dat je een actieve bijdrage levert aan het volledig uit laten groeien van deze mooie kleinschalige woonvorm met al zijn idealen. Hiervoor is door de ouders een gezonde basis gelegd. Het uitgangspunt van de werkzaamheden is vastgelegd in de zorgvisie van de Zevenhoek, met respect voor de bewoners en waarin kwaliteit van leven, wonen en zorg centraal staan.
Er wordt inzet en creativiteit van je gevraagd. Ook hier is de samenwerking en aanvulling op elkaars werk van groot belang. Je bent bereidheid je hard te maken en flexibel te zijn om een de woongroep uit te laten groeien tot een volwaardige woonvorm.
Vanzelfsprekend kan dit alleen door extra ruimte en tijd vrij te maken en vanuit bevlogenheid te helpen deze woonvorm tot een succes te maken.

Persoonlijke kenmerken, kennis, vaardigheden en ervaring

 • • Voor de functie zoeken we een mensenmens die vooral een aantoonbare goede klik heeft met de doelgroep. Je bent zorgzaam en toegewijd.
 • • Hoge eisen worden gesteld aan vaardigheden zoals motiveren en het begeleiden van de jongeren. Zo ook het contact met de ouders.
 • • Teamspirit is voor jou een vanzelfsprekendheid.
 • • Je bent openhartig en eerlijk om de betrouwbare hoeksteen te zijn van de Zevenhoek.
 • • Je bent in staat reflectie op je eigen handelen, samenwerken en verkregen inzichten te communiceren en evalueren.
 • • Je hebt een bewuste en betrokken houding t.a.v. het welzijn van mens, maatschappij en milieu.
 • • Je hebt een initiatiefrijke, energieke, daadkrachtige en praktische instelling.
 • • Je hebt respect voor de eigenheid van mensen.
 • • Je kennis heb je opgedaan met een relevante opleiding niveau 3/4
 • • Je hebt ervaring met het werken onze jongeren.
 • • Je bent in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

WERKERVARING: Twee tot vijf jaar
WERKTIJDEN: Volgens rooster
SALARIS: Opleiding en ervaring bepalen in overleg het salaris. Wij volgen hierbij de CAO VG.

Voor meer informatie, sollicitatie richten aan:
mariejose.weyden@zevenhoektilburg.nl

Wooninitiatief De Zevenhoek opent haar deuren

9 juni officiële opening

Op vrijdag 9 juni is het dan zover en zal ons wooninitiatief worden geopend door wethouder Berend de Vries samen met dhr. Rob Vinke, directeur van TBV wonen. Daarbij zullen zij geassisteerd worden door Karin Bruers die dit graag voor ons wil doen. Voor deze feestelijke bijeenkomst zijn alle betrokkenen, sponsoren/partners die ons de afgelopen jaren zo fantastisch geholpen hebben uitgenodigd om dit met de bewoners en hun ouders te vieren.  ’s Avonds is er een groot feest voor de bewoners, familie en vrienden.

11 juni open dag

Zondag 11 juni is vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur iedereen uit de hele wijk welkom een kijkje te komen nemen aan de Thornerbeek 13. De open dag is bedoeld voor eenieder die wil komen kijken.
Er is een feesttent op het binnenterrein voor een gastvrije ontvangst die muzikaal zal worden opgeluisterd door de Fanfaretten. Ook zullen er rondleidingen worden gegeven. Kom vooral te voet of met de fiets!

 
 
 
 
 
 
 
 

De bouw van De Zevenhoek was mogelijk door het bestaande woonhuis aan de Thornerbeek 13 te verbouwen en uit te breiden. TBV wonen heeft hiervoor zijn nek uitgestoken en  verhuurt het gebouw aan Stichting De Zevenhoek. De bewoners huren van de Stichting De Zevenhoek.  Nu de bewoners allen gesetteld zijn en de tuin in grote lijnen gereed is openen we de deuren om eenieder welkom te heten.

Gift Dr. C.J. Vaillantfonds voor onze inrichting

Op 29 maart ontving Stichting De Zevenhoek het zeer verheugende bericht dat ten behoeve van de inrichting van onze algemene ruimten een bedrag zal worden geschonken van maar liefst € 10.000

Wij zijn buitengewoon blij met de toekenning hiervan en zullen het bedrag besteden in een verdere uitbreiding en doorontwikkeling van onze domotica ten behoeve van de woonvoorziening. Daarbij kan gedacht worden aan het verder benutten van de mogelijkheden van een smart board maar ook maatregelen ten behoeve van communicatie en beveiliging vanuit de algemene ruimten naar de afzonderlijke appartementen.

Het bestuur van de Zevenhoek heeft inmiddels een per brief haar bijzondere dank uitgesproken voor dit geweldige gebaar voor ons ouderinitiatief. Ook vanuit deze site Dr. C.J. Vaillantfonds reuze bedankt ook namens alle bewoners van de zevenhoek!!

Kennismaking alle 16 toekomstige bewoners van de Zevenhoek

Voor alle 7-hoekers was er voor hen en hun ouders een bijeenkomst bij de Gasterij De Commanderie te Riel in de gezellige blokhut.

Onder het genot van een hapje en een drankje heeft eenieder kennis kunnen maken met elkaar. De groep was voor het eerst compleet en natuurlijk is er een foto gemaakt van dit bijzondere moment!

De sfeer was erg ontspannen en het werd een gezellige avond voor ieder.

Vanaf nu trekken we samen op om ons wooninitiatief te realiseren.

Welkom!

‘De Zevenhoek’Stichting de Zevenhoek
Normaal en toch bijzonder…

De Stichting De  Zevenhoek heeft als doel: het in samenwerking met professionele instanties ontwikkelen, laten bouwen en in stand houden van een kleinschalige woonvorm voor een groep jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.     Het streven is om voor en met deze mensen een woonvorm te creëren waarbij individuele zelfstandigheid, onderlinge betrokkenheid en maatschappelijke integratie belangrijke uitgangspunten zijn.

De stichting De Zevenhoek is opgericht door ouders van de toekomstige bewoners met de uitgesproken wens om zelf vorm te kunnen geven aan de leefomgeving van hun kinderen. Een huis waarvan de continuïteit gewaarborgd is ook als de ouders van de kinderen er niet meer zijn.

Lees verder